Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

Oznámení dle zákona o evidenci tržeb 112/2016Sb., §25:

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje obchodního sortimentu mezi společností „light Q s.r.o.“ (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající
light Q s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 102077 zabývající se prodejem fotografické techniky prodejcům i koncovým uživatelům.

Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce fotografické techniky při zahájení obchodních vztahů předloží prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem fotografické techniky výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 

III. Údaje o prodávajicím

lightQ spol. s r.o.
Uralská 3/687
160 00 Praha 6
IČ: 27175979
DIČ: CZ27175979

Bankovní spojení:

CZK Komerční banka
51-1599500267/0100
IBAN: CZ6201000000511599500267
SWIFT: KOMBCZPPXXX

EUR Komerční banka
35-5471590257/0100
IBAN: CZ2201000000355471590257

  SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

IV. Otevírací doba

Prodejna lightQ je na adrese  Lazarská 15/7 (pasáž Vlasty Buriana), 110 00 Praha 1 - Nové Město

Pondělí-čtvrtek:  9:00 – 18:00 hod

Pátek: 9:00 – 16:00 hod

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.lightQ.cz24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 

IV. Ceny, ceníky

Ceny uvedené v katalogu produktů na těchto stránkách (www.lightQ.cz) jsou platnými aktuálními ceníkovými cenami (dále „Ceníkové ceny“) společnosti light Q s.r.o. 
Výjimkou jsou ceny označené jako „Akce“, „akční cena“, „Speciální akční cena“. Prodávající si vyhrazuje právo na poskytnutí těchto mimořádných speciálních cen každému koncovému uživateli, který takové zboží objedná přes internetové rozhranní obchodu light Q s.r.o. Ceníkovou cenou se v tomto případě rozumí cena uvedená jako „Původní cena“.

Ceny v cenících a v internetovém obchodu jsou uváděny s DPH, pokud není uvedeno jinak. Závazná je však vždy cena bez DPH, cena vč. DPH má (vzhledem k jejímu zaokrouhlení na jednotky) pouze charakter nezávazné doplňující informace.


V. Cenové kategorie

Veškeré ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto OP.

Cenové kategorie jsou určeny takto:

Koncový uživatel:
• Ceny vč. DPH – základní Ceníková cena určená pro koncového uživatele

Prodejce fotografické techniky, obchodní partner:
• Veškeré ceny určené obchodníkům vycházejí ze základních Ceníkových cen a jsou upraveny příslušnými vzájemnými dohodami nebo smlouvami.


VI. Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím internetového obchodu na www.lightq.cz (dále jen „Internetový obchod“)
• elektronickou poštou na adresu 
objednavky@lightq.cz
• telefonicky 233 331 262, 602 790 087
• osobně na adrese Lazarská 15/7 (pasáž Vlasty Buriana), 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží. 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes Internetový obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

Firmy:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• 
dodací adresu
• 
kontaktní telefon
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Soukromé osoby:
• Jméno a příjmení
• 
dodací adresu
• 
kontaktní telefon
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

VII. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele
(neplatí pro obchodní partnery)

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, který upravuje znění Občanského zákoníku, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1. Odeslat dopis (poštou doporučeně na adresu sídla společnosti light Q s.r.o. nebo e-mailem na adresuinfo@lightq.cz ) obsahující následující text:
„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy č. [číslo faktury] ze dne [dd.mm.rrrr] a požaduji navrácení částky uhrazené za zboží na účet číslo:……………“. Datum a podpis.

2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném a neporušeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, inkoustové náplně a náhradní zásobníky a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. IV) na zboží pořízené na leasing či splátky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v katalogu Internetového obchodu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Pokud k některému zboží není uvedeno dostačující množství informací, kupujícímu je za účelem doplnění informací k dispozici k tomu určený formulář pro komunikaci s prodávajícím. Prodávající se zavazuje bez prodlení kupujícímu dostatečné informace poskytnout, příp. doplnit informace v Internetovém obchodě.
 

IX.Platební podmínky

Platbu lze uskutečnit těmito možnými způsoby:
• platba 
v hotovosti při nákupu
• platba 
předem bankovním převodem (v tomto případě zboží odesíláme až po připsání částky na náš účet).
• 
na dobírku, tj. hotově při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží objednané z našeho internetového obchodu nelze platit platební kartou. 
Platbu kartou na těchto internetových stránkách nenabízíme.
Platební kartou lze platit zboží při osobním odběru v naší prodejně.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 

X. Dodací podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání spolu s dopravcem překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@lightq.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud kupující potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, upadá nárok na pozdější reklamace pro neúplnost nebo poškození dodávky.

V případě platby předem zboží odesíláme až po připsání částky na náš účet.

Z nabídky České pošty s.p. nabízíme pouze službu Obchodní balík. Pro zaslání zboží ostatní služby České pošty s.p. vzhledem k možným komplikacím NENABÍZÍME.

• osobní odběr: zboží může převzít pouze objednávající nebo osoba k tomu pověřená (oprávněná) - u firem majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

• 
zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty (Obchodní balík), PPL na dobírku nebo po platbě předem.


PPL: Objednávky obdržené v pracovním dni do 10:00 budou týž den zpracovány a převzaty přepravcem. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od převzetí zásilky.


Česká pošta: Objednávky obdržené v pracovním dni budou týž den zpracovány a následující den převzaty přepravcem. Přepravce doručuje zásilky kamkoliv do ČR obvykle do 24 hodin. 
Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce platného v den objednávky.

• 
zasílání kurýrem (po Praze): Platí pro objednávky přijaté do 15:00 pracovního dne. Zásilka bude doručena po Praze do 5 hodin od potvrzení obchodníkem ze strany prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle ceníku firmy Messenger (www.messenger.cz) platného v den objednávky.

• dodání na Slovensko: Náš obchod dodává zboží také na Slovensko. Dodání provádí přepravní společnost PPL. Úhrada je možná buďto na dobírku (příplatek za doběrečné viz www.ppl.cz), nebo formou platby předem na účet. Dodání trvá 3-4 dny. Ceny a další podmínky přepravce viz www.ppl.cz .

• zasílání nadměrných zásilek (např. BD papírová pozadí) po České republice pouze přepravní službou PPL Sprint (cena dopravy se řídí aktuálním ceníkem přepravce). Na Slovensko je nutno použít jiné přepravce, cena dopravy a dodání bude vypočítána na základě žádosti zákazníka.

XI. Záruční podmínky

Na prodávané zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu.

Zákonná záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením a na vady způsobené živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem).

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.